Moreel Leider

Moreel Leider

Impact voor persoon en merk vanuit integer handelen

Moreel waardenkompas quickscan

Moreel waardenkompas quickscan voor moreel leiderschap De moreel waardenkompas quickscan biedt handvatten om het moreel leiderschap van jezelf en je collega’s te vergroten. Dit helpt je als persoon en als organisatie integer te handelen door...
Kom verder, het kan nu "Moreel waardenkompas quickscan"

Ervaring en onderzoek

Morele leiders leren door vragen en dialogen Onze methode komt voort uit lessen over technologie en ethiek met studenten en professionals. De (digitale) marketeers van de toekomst en begrijpen goed welke ethische kwesties technologie met...
Kom verder, het kan nu "Ervaring en onderzoek"

Moreel leiderschap

Moreel leiderschap, bouw samen met anderen aan jouw waarden Moreel leiderschap is het gevolg van kennis, ervaring, moed en gesprekken met anderen over waarden volgens Alex Brenninkmeijer in zijn boek. Moreel leiderschap is dan ook...
Kom verder, het kan nu "Moreel leiderschap"
Wie is… Nick Nijhuis

Nick is eigenaar en digital marketeer binnen zijn eigen bureau NickLink. Hij helpt bedrijven met (morele) marketingkeuzes en het effectief uitvoeren daarvan. Waaronder ondernemers in digital marketing voor Google. 

Daarnaast is hij docent en ontwikkelt hij onderwijs voor Hogeschool Windesheim. Kerngebieden zijn AI, digital marketing, privacy, wetgeving, ethiek en persoonlijk leiderschap. De Hot Topics in de Marketingfacts Jaarboeken 2021-2022 en 2022-2023 over respectievelijk ‘moreel leiderschap’ en ‘moreel marketing waardenkompas’ zijn van zijn hand. 

Nick heeft NIMA-C, is examinator NIMA Digital Marketing B en gecertificeerd in de DISC-methodiek voor verklaren van (groeps)gedrag.

Moreel Waardenkompas Hot Topic Marketingfacts Jaarboek 22-23

Het door ons ontwikkelde Moreel Waardenkompas is 'Hot Topic' in de 17e editie van het NIMA Marketingfacts Jaarboek. Dit is een 500 pagina’s tellende uitgave...
Kom meer te weten "Moreel Waardenkompas Hot Topic Marketingfacts Jaarboek 22-23"

Workshop Moreel Leiderschap met NIMA en Windesheim (terugblik)

Moreel Leiderschap ervaren . 'The social dilemma' roept grote verontwaardiging op. Media en politiek hebben veel aandacht voor de gevaren van big tech. Toch liet...
Kom meer te weten "Workshop Moreel Leiderschap met NIMA en Windesheim (terugblik)"

Moreel Leider Hot Topic Marketingfacts Jaarboek 21-22

In de 16e editie van het Marketingfacts Jaarboek heeft de Moreel Leider een prominente plek. Het door ons geschreven Hot Topic geeft Moreel leiderschap een...
Kom meer te weten "Moreel Leider Hot Topic Marketingfacts Jaarboek 21-22"

Moreel leiderschap op Nima Marketing Day (terugblik)

Omgaan met dilemma's op NIMA Marketing Day. Wij helpen marketeers in onze workshop op deze dag. Door snelle technologische en maatschappelijke ontwikkelingen bieden (wettelijke) regels...
Kom meer te weten "Moreel leiderschap op Nima Marketing Day (terugblik)"

Quotes over moreel leiderschap

Hieronder een aantal quotes over moreel leiderschap. Nuttig omdat ‘even aan het denken zetten’ een belangrijke kwaliteit is van een moreel leider. En dat is wat deze quotes doen: even uit de routine, een moment van reflectie en openstaan voor nieuwe inzichten.

De doelen van de technologie waardoor we ons leven laten vormgeven, zijn niet in ons belang. Dat is de ongemakkelijke waarheid van de aandachtseconomie

James Williams, ex medewerker Google, nu Oxford University

What we need is for enough students to learn to use ethical thinking during design to make a difference in the world’

Barbara Grosz, Higgins Research professor aan Harvard

Het volgen van regels leidt niet tot vertrouwen, denken vanuit beginselen wel

Alex Brenninkmeijer, hoogleraar, rechter en voormalig ombudsman

Hoe groter de druk, hoe langzamer je moet gaan denken

Eigen citaat

Gewoonte is de vijand van het geweten

Eigen citaat

Juist dagelijks kiezen tussen waarden vraagt karakter

Eigen citaat

Quotes in moreel leiderschap en kracht van aanhalingstekens

Een belangrijke kwaliteit van een moreel leider en moreel leiderschap is kunnen vertragen in denken. Dit wil zeggen: uit de respons van actie en reactie komen om afstand te nemen. Door afstand te nemen overzie je beter welke opties er zijn en wat de gevolgen van elk van die opties zijn. Het is een uitdaging om de vaardigheid van het vertragen in denken over te brengen op anderen.

Quotes dwingen de hersenen tot vertragen. Doordat ze de lezer even op een ‘puntig’ feit wijzen of in de vorm van een paradox staan. Doe daarom je voordeel met bovenstaande quotes. Maak gebruik van de kracht van aanhalingstekens! Heb je zelf een mooie quote? Laat het aan ons weten. We plaatsen hem graag.

Aanhalingstekens voor qoutes over moreel leiderschap
Aanhalingstekens doen soms wonderen voor het denken

Traag denken in het moreel waardenkompas

Ook in het moreel waardenkompas is in verschillende bouwstenen veel aandacht voor het vertragen in denken. De sterkte van de bouwstenen Persoonlijk Leiderschap, Organisatie en Openheid wordt onder andere afgemeten aan acties die worden genomen om het automatisme van actie en reactie / stimulus en respons uit het denken te halen. Het confronteren met uitspraken van personen en paradoxen (schijnbare tegenstellingen) en dilemma’s helpt daarbij.

Quotes als start van een morele dialoog

Bovendien zijn quotes kort, wat ze geschikt maakt als korte energizer om een gesprek aan te wakkeren. Geen lange inleiding, maar juist een korte ‘prik’ om de hersenen even uit een normale denkpatroon te halen. Daarom zijn zoals gezegd ook jouw quotes welkom. Laat het aan ons weten. We plaatsen ze graag.

Blogs, stappenplannen en tips

Rechtvaardige (AI-)systemen en algoritmes ontwikkelen

Wat is de overeenkomst tussen ons belastingstelsel, een sollicitatieprocedure en een AI-toepassing? Allemaal zijn het systemen die een rechtvaardige uitkomst nastreven. Het stappenplan dat ze daarvoor gebruiken heet respectievelijk een aangifte, een gesprek of een algoritme. Rechtvaardige (AI-)systemen en algoritmes ontwikkelen vereist dat de volgende onderdelen worden ingevuld: In dit…
Leer meer "Rechtvaardige (AI-)systemen en algoritmes ontwikkelen"

Robuuste, ethische AI systemen bouwen

Het aantal toepassingen van AI groeit snel. Met alle kansen en bedreigingen die daarbij horen. De Europese Unie vindt het erg belangrijk dat AI betrouwbaar is. Dit is ook terug te zien in de (voorgestelde) regelgeving. In dit artikel staat robuuste, ethische AI systemen bouwen centraal. De Europese Unie noemt…
Leer meer "Robuuste, ethische AI systemen bouwen"

The data dilemma in het onderwijs

In de Netflix documentaire The Social Dilemma (Orlowski, 2020) waarschuwt voor ongecontroleerd datagebruik door grote techbedrijven zoals Facebook (nu Meta). Experts en oud-werknemers uit de tech-industrie vertellen over de mogelijkheden en gevaren die ze dagelijks zien. Hun belangrijkste boodschap: zorg dat je begrijpt wat er gebeurt. Overzie de gevolgen door…
Leer meer "The data dilemma in het onderwijs"