Moreel Leider

Moreel waardenkompas

Moreel waardenkompas als handvat voor moreel leiderschap

Het moreel waardenkompas biedt handvatten om op de vera(n)de(r)lijke golven van de maatschappij moreel koers te houden. Denk aan alle technologische ontwikkelingen en vragen rondom duurzaamheid. Het is een wegwijzer naar vergroting van de cirkel van invloed: een verzameling bouwstenen voor moreel leiderschap. 

Het helpt je als individu, organisatie of beroepsgroep integer te zijn. Dus als individuele gebruiker van technologie, als marketeer binnen een organisatie maar ook als docent en onderwijzer. En vanuit die integriteit dat realiseert wat je met elkaar belangrijk vindt voor de samenleving. 

Het moreel kompas meet daarom drie dingen:

 1. huidige waarden bepalen (eerste deel van integriteit)
 2. openheid voor invloeden / luisteren (tweede deel van integriteit)
 3. impact op omgeving / omgeving betrekken (gevolg van integriteit)

Het moreel waardenkompas werkt ongeacht de context. Gebruik het bij ieder relevant onderwerp voor de samenleving: technologie, ecologie, welwaartsverdeling, etc. 

Model Moreel Waardenkompas 

De drie genoemde onderdelen worden verder onderverdeeld in kenmerken die een moreel leider onderscheiden van een persoon of organisatie waarbij dat nog ongedefinieerd is. Dit is in onderstaand model weergegeven.

Quickscan moreel waardenkompas

Bovenstaand model vormt basis voor onze check hoe sterk het moreel waardenkompas van jou of van jouw organisatie is. Vul de quickscan om inzicht te krijgen in je score op elk van de vier bouwstenen van een moreel waardenkompas:

 • Persoonlijk Leiderschap
 • Organisatie(inrichting)
 • Openheid voor invloeden
 • Impact op omgeving

Maak 30 minuten vrij om te zien waar je zelf, je afdeling en organisatie snel winst kan boeken in moreel leiderschap met een sterk kompas.

Moreel waardenkompas versterkt moreel leiderschap

Moreel leiderschap bestaat zolang anderen de morele beslissingen vertrouwen en ze volgen. Hiervoor is transparantie onmisbaar. Op die manier is voor iedereen duidelijk wat er gebeurt, waarom dat gebeurt en hoe is besloten dat het gebeurt. Men kan bijsturen of in gesprek gaan indien nodig.

Ook gelijkwaardigheid is essentieel voor een moreel leider. Dit zorgt ervoor dat geluiden vanuit de organisatie, klanten, stakeholders en/of de maatschappij wél overal doordringen. Waardoor de moraal binnen en buiten de organisatie op elkaar wordt afgestemd. Er ontstaan dialogen. En dialogen prikken elke filterbubbel lek. En voorkomen ook ongelukken zoals hierboven beschreven. 

Moreel leiderschap streeft naar ‘het goede voor de samenleving’. In zijn ‘economy for the common good’ geeft Christian Felber daarvoor uitgangspunten:

 • menselijke waardigheid
 • solidariteit
 • duurzaamheid
 • rechtvaardigheid
 • democratie

Deze komen dan ook terug in het moreel kompas.

Hieronder een checklist om na te gaan hoe ver jij bent als moreel leider. En waar de verbeterpunten liggen. Wil je vervolgstappen maken met het volledige waardenkompas? Neem contact op.