Moreel Leider

Moreel waardenkompas quickscan

Moreel waardenkompas quickscan voor moreel leiderschap

De moreel waardenkompas quickscan biedt handvatten om het moreel leiderschap van jezelf en je collega’s te vergroten. Dit helpt je als persoon en als organisatie integer te handelen door steeds vanuit dezelfde waarden en normen te handelen. Daardoor reageer je beter op technologische ontwikkelingen, vragen rondom duurzaamheid en maatschappelijke kwesties. Het is daarom een wegwijzer naar vergroting van de cirkel van invloed. En schrik niet: jij en je organisatie kunnen door de vergroting van de invloed zomaar thought leader worden.

Het helpt je als individu, organisatie of beroepsgroep integer te zijn. Dus als individuele gebruiker van technologie, als marketeer binnen een organisatie maar ook als docent en onderwijzer. En vanuit die integriteit dat realiseert wat je met elkaar belangrijk vindt voor de samenleving. 

Het moreel waardenkompas meet daarom drie dingen:

  1. handelen vanuit persoonlijke- en organisatiewaarden (eerste deel van integriteit)
  2. openheid voor invloeden / luisteren (tweede deel van integriteit)
  3. impact op omgeving / omgeving betrekken (gevolg van integriteit)

De moreel waardenkompas quickscan laat zien waar je nu staat en welke stappen je kunt nemen. Dit ongeacht de context. Gebruik het bij ieder relevant onderwerp voor de samenleving: technologie, ecologie, welwaartsverdeling, etc. 

Model Moreel Waardenkompas 

Het moreel waardenkompas onderscheidt vier bouwstenen. De basis is persoonlijk leiderschap, dat begint bij jezelf. Daarna volgen de organisatie(inrichting), openheid voor invloeden om uiteindelijk te eindigen met vergroting van de impact op je omgeving als organisatie. De verschillende bouwstenen beïnvloeden en versterken elkaar. Een organisatiestructuur gericht op feedback vergroot openheid, en meer openheid versterkt de feedbackcultuur en daarmee ook het begrip bij collega’s in de organisatie voor de geluiden van buiten. Die dat op hun beurt weer inbrengen in de organisatie, enzovoort. Onderstaand model geeft die vier bouwstenen weer:

Moreel Waardenkompas quickscan bouwstenen persoonlijk leiderschap, organisatie, openheid en impact op de omgeving
De bouwstenen, hun onderlinge afhankelijkheid én versterkend effect op elkaar binnen het moreel waardenkompas

Het moreel waardenkompas meet hoe ‘sterk’ iedere bouwsteen is. Maak 30 minuten vrij om te zien waar je zelf, je afdeling en je organisatie snel winst kan boeken in moreel leiderschap door te werken aan de versterking van een of meerdere bouwstenen.

Impact voorspellen met quickscan

Bovenstaand model vormt basis voor onze check hoe sterk het moreel waardenkompas van jou of van jouw organisatie is. Hoe sterker het kompas, hoe sterker het moreel leiderschap en hoe groter de impact op de omgeving. De daarom de quickscan, die laat de sterkte zien. Morele afwegingen gaan over het goede doen voor de samenleving als geheel. Een grotere impact betekent dat jouw afwegingen een groter en positiever effect hebben op je omgeving. Waardoor meer mensen je volgen en op die manier je het leiderschap gunnen. Dit leidt tot een effect dat zichzelf versterkt. Meer mensen die volgen leiden tot grotere impact, wat leidt tot meer mensen die volgen, enzovoort. Dit is onderstaande figuur weergegeven:

Moreel Waardenkompas quickscan bouwstenen samenwerken voor meer volgers, wat leidt tot meer impact en meer invloed van buitenaf, wat de bouwstenen weer versterkt, enz.
Het effect van meer volgers, wat leidt tot meer impact, wat leidt tot meer volgers, enzovoort.

Moreel waardenkompas versterkt moreel leiderschap

Moreel leiderschap bestaat zolang anderen de morele beslissingen vertrouwen en ze volgen. Hiervoor is transparantie onmisbaar. Op die manier is voor iedereen duidelijk wat er gebeurt, waarom dat gebeurt en hoe is besloten dat het gebeurt. Men kan bijsturen of in gesprek gaan indien nodig.

Ook gelijkwaardigheid is essentieel voor een moreel leider. Dit zorgt ervoor dat geluiden vanuit de organisatie, klanten, stakeholders en/of de maatschappij wél overal doordringen. Waardoor de moraal binnen en buiten de organisatie op elkaar wordt afgestemd. Er ontstaan dialogen. En dialogen prikken elke filterbubbel lek. En voorkomen ook ongelukken zoals hierboven beschreven. 

Moreel leiderschap streeft naar ‘het goede voor de samenleving’. In zijn ‘economy for the common good’ geeft Christian Felber daarvoor uitgangspunten:

  • menselijke waardigheid
  • solidariteit
  • duurzaamheid
  • rechtvaardigheid
  • democratie

Deze komen dan ook terug in het moreel kompas.

Hieronder een checklist om na te gaan hoe ver jij bent als moreel leider. En waar de verbeterpunten liggen. Wil je vervolgstappen maken met het volledige waardenkompas? Neem contact op.