Moreel Leider

Ervaring en onderzoek

Morele leiders leren door vragen en dialogen

Onze methode komt voort uit lessen over technologie en ethiek met studenten en professionals. De (digitale) marketeers van de toekomst en begrijpen goed welke ethische kwesties technologie met zich meebrengt. Barbara Grosz, Higgins Research professor aan Harvard (Pazzanese, 2020) zegt: “What we need is for enough students to learn to use ethical thinking during design to make a difference in the world’.

We werken vanuit het moreel waardenkompas. Om daar te komen, maken we mensen bewust van wat er op dit moment speelt op gebied van ethiek en technologie. En waarom het belangrijk is en welke mogelijkheden tot leiderschap wij hierin zien.  

Online publicaties over moreel leiderschap

Artikel over moreel leiderschap en moreel waardenkompas op marketingfacts:

Boek- en andere offline publicaties over moreel leiderschap

  • Hot Topic 4: Moreel Marketing Leider(schap), p. 313 – 328. Alma, A. & Nijhuis, N. Marketingfacts Jaarboek 2021 – 2022, Marketingfacts B.V.
  • Hot Topic 4: Moreel Marketing Waardenkompas, p. 419 – 442. Alma, A. & Nijhuis, N. Marketingfacts Jaarboek 2022 – 2023, Marketingfacts B.V.

Workshops en presentaties over moreel leider en moreel leiderschap