Moreel Leider

Quotes

De doelen van de technologie waardoor we ons leven laten vormgeven, zijn niet in ons belang. Dat is de ongemakkelijke waarheid van de aandachtseconomie

James Williams, ex medewerker Google, nu Oxford University

What we need is for enough students to learn to use ethical thinking during design to make a difference in the world’

Barbara Grosz, Higgins Research professor aan Harvard

het volgen van regels leidt niet tot vertrouwen, denken vanuit beginselen wel

Alex Brenninkmeijer, hoogleraar, rechter en voormalig ombudsman