Moreel Leider

Ethiek en verantwoordelijkheid in AI: een diepgaande verkenning

Verken de mogelijkheden van Kunstmatige Intelligentie (AI) met een focus op ethiek en verantwoordelijkheid. Daarvoor zetten we bewustzijn en transparantie centraal in onze benadering, wat ons een unieke visie geeft op de positieve impact van AI voor iedereen.

Ethiek en verantwoordelijkheid in AI verbeteren

In deze workshop duik je diep in de complexe wereld van AI. We richten ons specifiek op de verborgen aannames, blinde vlekken en vooringenomenheid die vaak in AI-modellen voorkomen. Daardoor leer hoe je deze hindernissen kunt aanpakken met doeltreffende prompttechnieken, en maak elke les onmiddellijk toepasbaar op je eigen situatie.

Belangrijke thema’s voor verantwoord gebruik van AI

We werpen licht op vijf essentiële thema’s rondom verantwoordelijk AI-gebruik, waaronder de ecologische voetafdruk van large language models (LLM’s). Ontdek technieken om vooringenomenheid binnen AI te verminderen, verken het AI-ecosysteem, en ga dieper in op de ethische dilemma’s die in de AI-sector spelen. Hiermee dekken we het alle aspecten van ethiek en verantwoordelijkheid in AI af.

Ethiek in AI: normen, waarden en morele overwegingen

Een cruciaal onderdeel van onze workshop is het synchroniseren van persoonlijke en organisatorische normen en waarden door middel van morele reflectie. Daartoe bespreken we de integratie van ethische overwegingen in AI-gebruik, het garanderen van eerlijke behandeling van alle belanghebbenden, en het nastreven van een gebalanceerde verdeling van winsten en verliezen, zodat er echte impact wordt gemaakt. Daarvoor is het moreel waardenkompas een waardevol instrument.

Een workshop over Kunstmatige Intelligentie waarbij professionals ethiek, transparantie in AI-gebruik, en het verminderen van vooringenomenheid in AI bespreken

Juridische eisen en transparantie in AI

Ontdek hoe je aan juridische vereisten kunt voldoen en het belang van transparantie in AI-gebruik kunt onderstrepen. Daarna eindigen we met strategieën voor een ethische en effectieve toepassing van AI in je dagelijkse werk, met een focus op praktische bruikbaarheid.

Bereid je voor op een toekomst met AI

We streven ernaar een helder en rechtvaardig overzicht te bieden van zowel de mogelijkheden als de verantwoordelijkheden die komen kijken bij AI-gebruik. Door een sterke focus op ethiek en praktische tools, helpen we je AI op een verantwoordelijke en succesvolle manier in je werk te integreren. Mis deze kans daarom niet.

Praktische informatie over ‘Ethiek en verantwoordelijkheid in AI’

  • Duur: in overleg, standaard 1,5 tot 2 uur
  • Locatie: online (via onze partner tafelgasten.com) of in house
  • Aantal deelnemers: maximaal 12
  • Investering: afhankelijk van locatie en gewenste duur; tussen € 987 en € 1487