Stoere morele oordeelsvorming bij professionals

Stoere morele oordeelsvorming bij professionals

We werken volgens een visie die regelmatig schuurt met de wet en dit is een uitdaging voor ons. We willen ons graag bekwamen in een manier van morele oordeelsvorming bij professionals die past bij onze visie.

Dit is de vraag van Stoer vanuit hun letterlijk stoere visie. Als organisatie geeft Stoer inkomens- en loopbaanondersteuning. Daarbij is zij gebonden aan de kaders van de Participatiewet. Vanuit haar visie staat het arbeidspotentieel van mensen centraal. Niet het juridisch potentieel vanuit de overheid. In de praktijk betekent dat regelmatig kiezen tussen ‘goed’ en ‘goed’. Wat goed is voor een individu, hoeft niet goed te zijn voor de maatschappij. Hoe maak je die afweging? Hoe vorm je een moreel oordeel dat binnen en buiten de organisatie gedragen wordt? Met acties die je ook daadwerkelijk gaat uitvoeren?

Moreel beraad verstaat dat het niet vaststaat

De kop moet je wellicht twee keer lezen. Dat is ook precies wat wij zijn gaan doen met dit ‘stoere’ probleem. Want zo op het eerste oog dachten wij al direct aan een moreel beraad. We leren de medewerkers de vaardigheden daarvoor aan en dan lukt het vanzelf… Echter in een moreel beraad wil je ook eerst echt de situatie, de casus / case, zelf voelen. Vandaar eerst even stilstaan, twee keer denken… De grote uitdaging in morele oordeelsvorming bij professionals is ook durven vertragen, tijd vragen om even afstand te nemen en tegelijk gevoel te krijgen bij de situatie…

Op naar het kantoor van Stoer op het mooie DRU Industriepark in Ulft daarom voor een gesprek. Zodat we elkaar echt goed verstaan en, net als in een moreel beraad, alles wat speelt boven tafel hebben. Dat is waarom een moreel beraad als de beste verstaat dat het niet vaststaat.

Actieve workshop morele oordeelsvorming bij professionals met stifen, post-its en tekenpapier om anders te denken en te werken
De trainingen zijn gericht op samenwerken en nieuwe ideeën. Daarom zitten er veel actieve werkvormen in

Vier stappen naar vaardige en veilige morele oordeelsvorming bij professionals

Dit vier stappenplan zorgt ervoor dat alle collega’s zich zowel vaardig als veilig voelen bij morele oordeelsvorming in hun professionele rol én de uitvoering daarvan. De vier stappen zijn:

  • Autonomie en proactiviteit versterken
  • Moreel beraad houden
  • Reflectie / retrospectie op het oordeel
  • Het morele verhaal vertellen en leiderschap tonen

De vier stappen zijn verdeeld over zes trainingen. Enkele onderdelen worden verdeeld over meerdere trainingen en omgekeerd komen onderdelen ook regelmatig weer terug. De eerste en laatste stap zijn toegevoegd zodat iedereen ook de ruimte kan en wil nemen voor een moreel oordeel als professional en hierover achteraf verantwoording over kan en wil afleggen.

Een moreel beraad dat doorgaat

Het programma is erop gericht de vaardigheden doorlopend te trainen. Ook buiten trainingsmomenten. Daarvoor is een programma met opdrachten opgesteld die de deelnemers een vast projectgroepen uitvoeren. Vooraf hebben de groepen zelf een casus gekozen waarover ze gedurende het traject een beeld, oordeel én stappenplan naar verandering willen opbouwen. Het beeld bovenaan de pagina was letterlijk de stilte voor de storm. Want we weten dat het daarna nooit meer stil zal zijn door de vele (morele) gesprekken van deze professionals…